Hasła do definicji:

w antycznej Grecji związek państw w celu ochrony świątyni