Hasła do definicji:

uwyraźnić, zwrócić czyjąś uwagę

HasłoOkreślenie hasła
zaznaczyćuwyraźnić, zwrócić czyjąś uwagę
uwydatnićuwyraźnić, zwrócić komuś uwagę
zafrapowaćprzyciągnąć czyjąś uwagę, zwrócić czyjąś uwagę
zaintrygowaćprzyciągnąć czyjąś uwagę, zwrócić czyjąś uwagę