Hasła do definicji:

uwydatnić, wyeksponować, zaakcentować

HasłoOkreślenie hasła
uwyraźnićuwydatnić, wyeksponować, zaakcentować
zaznaczyćuwydatnić, wyeksponować, zaakcentować
uwypuklićprzen. uwydatnić, wyeksponować, zaakcentować
uplastycznićwyeksponować, zaakcentować
uwydatnićwyeksponować, zaakcentować, wyakcentować
wyeksponowaćpodkreślić, zaakcentować, uwydatnić
podkreślaćzaakcentować, uwydatnić, położyć na coś nacisk
podkreślićzaakcentować, uwydatnić, położyć na coś nacisk