Hasła do definicji:

uwalać, zbrukać

HasłoOkreślenie hasła
ubabraćuwalać, zbrukać
zabrudzićuwalać, zbrukać
zapapraćuwalać, zbrukać
upaćkaćuwalać, zbrukać
zaplamićuwalać, zbrukać
wypapraćuwalać, zbrukać
pobrudzićuwalać, zbrukać
wyplamićuwalać, zbrukać
wymazaćuwalać, zbrukać
zababraćuwalać, zbrukać
poplamićuwalać, zbrukać
wybrudzićuwalać, zbrukać
zapaćkaćuwalać, zbrukać
ubrudzićuwalać, zbrukać
uszargaćunurzać, uwalać, zbrukać
utaplaćdawn. zbrukać, uwalać
zapaskudzićpozanosić, zbrukać, uwalać