Hasła do definicji:

urząd, stanowisko efora

HasłoOkreślenie hasła
eforaturząd, stanowisko efora
posadaurząd, stanowisko
dostojeństwostanowisko, urząd
prezesuraurząd, stanowisko
kanclerstwourząd, stanowisko kanclerza
radcostwourząd, stanowisko radcy
decemwiraturząd, stanowisko decemwira
dygnitarstwourząd, stanowisko dostojnika
premierostwourząd, stanowisko premiera
prezydenturaurząd, stanowisko prezydenta
dyrekturaurząd, stanowisko dyrektora
dyrektorstwourząd, stanowisko dyrektora
Probostwostanowisko, urząd proboszcza
kuratorstwourząd, stanowisko, godność kuratora
tekaministerialna, czyli stanowisko, urząd ministra
desygnacjapowołanie, mianowanie na urząd, stanowisko
komornictwodawn. urząd, stanowisko komornika - urzędnika królewskiego
KANDYDACIubiegają się o jakieś stanowisko (urząd)
REELEKCJAponowne wybranie kogoś na jakieś stanowisko (urząd)
beneficjumurząd kościelny, stanowisko - dochody związane z nim
kandydatkakobieta ubiegająca się o jakiś urząd, stanowisko
poprzednikten, kto zajmował przed kimś jakiś urząd, stanowisko