Hasła do definicji:

upaćkać, zapaćkać, uwalać

HasłoOkreślenie hasła
zaświnićupaćkać, zapaćkać, uwalać
zasmolićupaćkać, zapaćkać, uwalać
usmarowaćpot. zapaćkać, uwalać
wysmolićupaćkać, zapaćkać
wyświnićupaćkać, zapaćkać
wymazaćupaćkać, zapaćkać
wysmarowaćzapaprać, upaćkać, zapaćkać
zababraćzabrudzić, upaćkać, zapaćkać
wyplamićzapaprać, upaćkać, zapaćkać
ufajdaćzapaprać, upaćkać, zapaćkać
uszargaćpot. upaćkać, zapaćkać, ubabrać
pozanosićnp. podłogi: upaćkać, zapaćkać
utaplaćpot. upaćkać, zapaćkać, upaprać
zaszargaćpot. upaćkać, zapaćkać, ubabrać