Hasła do definicji:

unikający w sztukach plastycznych wyobrażeń figuralnych