Hasła do definicji:

umizgać się, umizgiwać się

HasłoOkreślenie hasła
rwaćumizgać się, umizgiwać się
lizusowaćprzymilać się, umizgać się, umizgiwać się
nadskakiwaćumizgać się, umizgiwać się, pochlebiać, schlebiać, przypochlebiać
kokietowaćszczerzyć się, zalecać się, umizgać się, umizgiwać się
bałamucićzalecać się, umizgać się, umizgiwać się, wdzięczyć się
emablowaćprzymilać się, umizgać się ,
podszczypywaćprzygadywać, zalecać się, umizgać się
podszczypywaćumizgiwać się, wdzięczyć się, przymilać się
konkurowaćzalecać się, umizgiwać się, wzdychać do kogoś
czapkowaćw przenośni: płaszczyć się, przymilać się, umizgiwać się
CHOLEWKImożna je smalić do kogoś (ubiegać się o względy kobiety, zalecać się, umizgać się)