Hasła do definicji:

uhierarchizować, zhierarchizować

HasłoOkreślenie hasła
zgrupowaćuhierarchizować, zhierarchizować
uschematyzowaćuhierarchizować, zhierarchizować, posortować
pogrupowaćpoklasyfikować, uhierarchizować, zhierarchizować
usystematyzowaćpodzielić, uhierarchizować, zhierarchizować
posortowaćuhierarchizować, zhierarchizować, posegregować
ułożyćusystematyzować, uhierarchizować, zhierarchizować
sklasyfikowaćzgrupować, uhierarchizować, zhierarchizować
ugrupowaćuformować, uhierarchizować, zhierarchizować
poszufladkowaćpot. podzielić, uhierarchizować, zhierarchizować
uszeregowaćzhierarchizować, posortować, przesortować
przesortowaćzgrupować, ugrupować, uhierarchizować
posegregowaćzhierarchizować, podzielić, posortować
uporządkowaćzgrupować, ugrupować, uhierarchizować
przesortowaćzhierarchizować, posegregować, poklasyfikować
zhierarchizowaćuhierarchizować, uporządkować, poszeregować
rozsortowaćzgrupować, ugrupować, uhierarchizować
uporządkowaćzhierarchizować, podzielić, przesortować
podzielićpogrupować, zgrupować, uhierarchizować
podzielićzhierarchizować, poszufladkować, zróżnicować
poklasyfikowaćpogrupować, ugrupować, uhierarchizować
uszeregowaćpoklasyfikować, sklasyfikować, uhierarchizować
poklasyfikowaćzhierarchizować, podzielić, posegregować
rozsortowaćzhierarchizować, posegregować, poklasyfikować
posegregowaćzgrupować, ugrupować, uhierarchizować
uhierarchizowaćzhierarchizować, uporządkować, poszeregować