Hasła do definicji:

uczynić coś z czegoś

HasłoOkreślenie hasła
obrócićuczynić coś z czegoś
przybliżaćuczynić coś bliższym w czasie, terminie czegoś
przybliżyćuczynić coś bliższym w czasie, terminie czegoś
wykorzystaćuczynić użytek z czegoś, zrobić użytek z czegoś
obieraćoczyszczać coś z czegoś
oskubywaćogołocić coś z czegoś
odejmowaćzdjąć coś z czegoś
odbieraćoczyszczać coś z czegoś
oskubaćogołocić coś z czegoś
przerabiaćwykonać coś z czegoś innego
odzieraćzdzierając ogołocić coś z czegoś
opróżnićusuwać kogoś lub coś z czegoś
opróżniaćusuwać kogoś lub coś z czegoś
błogosławićwyrażać wdzięczność za coś; zadowolenie z czegoś; pochwalać
pojąćuzmysłowić coś sobie, zdać sobie sprawę z czegoś
obdzieraćzdzierać, zrywać ściągać coś z kogoś lub czegoś
prześledzićśledząc rozwój, historię czegoś zapoznać się z czymś, zbadać coś
afirmowaćpotwierdzać, odnosić się do czegoś z uznaniem, popierać, aprobować coś
dozorowaćnie spuszczać czegoś z oka, mieć (baczne) oko na coś (kogoś)
przemilczaćnie zwracać na coś uwagi, nic sobie z czegoś nie robić
dotyczyćmieć coś wspólnego z czymś (kimś), stosować się do czegoś (kogoś)
drwićkpinkować, żartować z czegoś lub kogoś, gwizdać na coś lub kogo
apologizowaćwystępować z apologią kogoś lub czegoś, wychwalać kogoś lub coś, bronić przed zarzutami, usprawiedliwiać