Hasła do definicji:

uczynić coś wyższym

HasłoOkreślenie hasła
podwyższaćuczynić coś wyższym
podwyższyćuczynić coś wyższym
odkrywaćuczynić coś widocznym
naostrzyćuczynić coś ostrym
oświecaćuczynić coś jasnym
pogarszaćuczynić coś gorszym
obostrzaćuczynić coś ostrzejszym
oświecaćuczynić coś widocznym
podrożyćuczynić coś droższym
oświecićuczynić coś jasnym
podrażaćuczynić coś droższym
oświecićuczynić coś widocznym
obostrzyćuczynić coś ostrzejszym
pogorszyćuczynić coś gorszym
poluzowaćuczynić coś luźniejszym
posolićuczynić coś wystarczająco słonym
rozświetlićwyeksplikować, uczynić coś jasnym
potroićuczynić coś trzykrotnie większym
potrajaćuczynić coś trzykotnie większym
obciążyćuczynić odpowiedzialnym za coś
obrócićuczynić coś z czegoś
osłabiaćuczynić kogoś lub coś słabszym
skryćuczynić coś niewidocznym, zakryć, przykryć
pomyślećuczynić coś przedmiotem swojej myśli
obostrzaćuczynić coś surowszym, bardziej rygorystycznym
poddawaćuczynić coś przedmiotem jakiegoś działania
obostrzyćuczynić coś surowszym, bardziej rygorystycznym
osłabićuczynić kogoś lub coś słabszym
obciążyćuczynić coś przeładowanym, przeciążonym czymś
wyświetlićuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym
wyklarowaćuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym
przesładzaćprzen. uczynić coś ckliwym, małostkowym, przesadnym
wytłumaczyćuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym
objaśnićuczynić coś jasnym, zrozumiałym dla kogoś
objaśniaćuczynić coś jasnym, zrozumiałym dla kogoś
wyjaśnićuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym
przesłodzićprzen. uczynić coś ckliwym, małostkowym, przesadnym
wyeksplikowaćuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym
objaśnićuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym
obarczyćuczynić kogoś odpowiedzialnym za coś, obciążyć moralnie