Hasła do definicji:

uczynić coś trzykrotnie większym

HasłoOkreślenie hasła
potroićuczynić coś trzykrotnie większym
potrajaćuczynić coś trzykotnie większym
pomnażaćuczynić coś liczniejszym, wiekszym, bardziej rozległym, zasobnym
pomnożyćuczynić coś liczniejszym, wiekszym, bardziej rozległym, zasobnym
powiększaćuczynić większym
powiększyćuczynić większym