Hasła do definicji:

uczynić coś trzykotnie większym

HasłoOkreślenie hasła
potrajaćuczynić coś trzykotnie większym
potroićuczynić coś trzykrotnie większym
pomnażaćuczynić coś liczniejszym, wiekszym, bardziej rozległym, zasobnym
pomnożyćuczynić coś liczniejszym, wiekszym, bardziej rozległym, zasobnym
powiększaćuczynić większym
powiększyćuczynić większym