Hasła do definicji:

uczynić coś ostrzejszym

HasłoOkreślenie hasła
obostrzyćuczynić coś ostrzejszym
obostrzaćuczynić coś ostrzejszym
pogorszyćuczynić coś gorszym
poluzowaćuczynić coś luźniejszym
naostrzyćuczynić coś ostrym
odkrywaćuczynić coś widocznym
pogarszaćuczynić coś gorszym
oświecaćuczynić coś jasnym
podwyższaćuczynić coś wyższym
podrożyćuczynić coś droższym
oświecaćuczynić coś widocznym
podwyższyćuczynić coś wyższym
oświecićuczynić coś jasnym
podrażaćuczynić coś droższym
oświecićuczynić coś widocznym
rozświetlićwyeksplikować, uczynić coś jasnym
posolićuczynić coś wystarczająco słonym
potroićuczynić coś trzykrotnie większym
potrajaćuczynić coś trzykotnie większym
obciążyćuczynić odpowiedzialnym za coś
obrócićuczynić coś z czegoś
skryćuczynić coś niewidocznym, zakryć, przykryć
osłabiaćuczynić kogoś lub coś słabszym
pomyślećuczynić coś przedmiotem swojej myśli
obostrzaćuczynić coś surowszym, bardziej rygorystycznym
poddawaćuczynić coś przedmiotem jakiegoś działania
obostrzyćuczynić coś surowszym, bardziej rygorystycznym
osłabićuczynić kogoś lub coś słabszym
obciążyćuczynić coś przeładowanym, przeciążonym czymś
przesładzaćprzen. uczynić coś ckliwym, małostkowym, przesadnym
objaśnićuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym
wytłumaczyćuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym
wyświetlićuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym
wyklarowaćuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym
przesłodzićprzen. uczynić coś ckliwym, małostkowym, przesadnym
wyeksplikowaćuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym
objaśniaćuczynić coś jasnym, zrozumiałym dla kogoś
objaśnićuczynić coś jasnym, zrozumiałym dla kogoś
wyjaśnićuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym
pomnażaćuczynić coś liczniejszym, wiekszym, bardziej rozległym, zasobnym