Hasła do definicji:

uczynić coś ostrym

HasłoOkreślenie hasła
naostrzyćuczynić coś ostrym
pokrajaćuszkodzić coś ostrym narzędziem
pokroićuszkodzić coś ostrym narzędziem
przebijaćprzekłuć coś czymś ostrym, spiczastym
przebićprzekłuć coś czymś ostrym, spiczastym
przyszpilaćprzymocowywać coś do czegoś czymś ostrym
oświecićuczynić coś widocznym
odkrywaćuczynić coś widocznym
podnosićuczynić coś wyższym
podrożyćuczynić coś droższym
pogorszyćuczynić coś gorszym
oświecaćuczynić coś jasnym
obostrzyćuczynić coś ostrzejszym
poluzowaćuczynić coś luźniejszym
podwyższaćuczynić coś wyższym
podrażaćuczynić coś droższym
oświecaćuczynić coś widocznym
pogarszaćuczynić coś gorszym
podwyższyćuczynić coś wyższym
oświecićuczynić coś jasnym
obostrzaćuczynić coś ostrzejszym
odkryćuczynić coś widocznym
obciążyćuczynić odpowiedzialnym za coś
obrócićuczynić coś z czegoś
potrajaćuczynić coś trzykotnie większym
rozświetlićwyeksplikować, uczynić coś jasnym
posolićuczynić coś wystarczająco słonym
popsućuczynić coś nieużytecznym, nieprzydatnym
potroićuczynić coś trzykrotnie większym
obostrzaćuczynić coś surowszym, bardziej rygorystycznym
obciążyćuczynić coś przeładowanym, przeciążonym czymś
obostrzyćuczynić coś surowszym, bardziej rygorystycznym
osłabićuczynić kogoś lub coś słabszym
osłabiaćuczynić kogoś lub coś słabszym
poddaćuczynić coś przedmiotwm jakiegoś działania
poddawaćuczynić coś przedmiotem jakiegoś działania
skryćuczynić coś niewidocznym, zakryć, przykryć
pomyślećuczynić coś przedmiotem swojej myśli
wyświetlićuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym
objaśniaćuczynić coś jasnym, zrozumiałym dla kogoś
wyklarowaćuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym
objaśnićuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym
przesładzaćprzen. uczynić coś ckliwym, małostkowym, przesadnym
wyjaśnićuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym
wytłumaczyćuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym
wyeksplikowaćuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym
przesłodzićprzen. uczynić coś ckliwym, małostkowym, przesadnym
objaśnićuczynić coś jasnym, zrozumiałym dla kogoś
przybliżyćuczynić coś bliższym w czasie, terminie czegoś
pomnażaćuczynić coś liczniejszym, wiekszym, bardziej rozległym, zasobnym