Hasła do definicji:

uczynić coś ostrym

HasłoOkreślenie hasła
naostrzyćuczynić coś ostrym
pokrajaćuszkodzić coś ostrym narzędziem
pokroićuszkodzić coś ostrym narzędziem
przebićprzekłuć coś czymś ostrym, spiczastym
przyszpilaćprzymocowywać coś do czegoś czymś ostrym
podrażaćuczynić coś droższym
oświecićuczynić coś widocznym
obostrzyćuczynić coś ostrzejszym
pogorszyćuczynić coś gorszym
poluzowaćuczynić coś luźniejszym
odkrywaćuczynić coś widocznym
pogarszaćuczynić coś gorszym
oświecaćuczynić coś jasnym
obostrzaćuczynić coś ostrzejszym
podwyższaćuczynić coś wyższym
podrożyćuczynić coś droższym
oświecaćuczynić coś widocznym
podwyższyćuczynić coś wyższym
oświecićuczynić coś jasnym
obrócićuczynić coś z czegoś
posolićuczynić coś wystarczająco słonym
potroićuczynić coś trzykrotnie większym
potrajaćuczynić coś trzykotnie większym
obciążyćuczynić odpowiedzialnym za coś
rozświetlićwyeksplikować, uczynić coś jasnym
poddawaćuczynić coś przedmiotem jakiegoś działania
obostrzyćuczynić coś surowszym, bardziej rygorystycznym
osłabićuczynić kogoś lub coś słabszym
obciążyćuczynić coś przeładowanym, przeciążonym czymś
skryćuczynić coś niewidocznym, zakryć, przykryć
osłabiaćuczynić kogoś lub coś słabszym
pomyślećuczynić coś przedmiotem swojej myśli
obostrzaćuczynić coś surowszym, bardziej rygorystycznym
wyjaśnićuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym
wytłumaczyćuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym
objaśnićuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym
przesłodzićprzen. uczynić coś ckliwym, małostkowym, przesadnym
wyeksplikowaćuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym
wyświetlićuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym
wyklarowaćuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym