Hasła do definicji:

uczynić coś jasnym

HasłoOkreślenie hasła
oświecaćuczynić coś jasnym
oświecićuczynić coś jasnym
rozświetlićwyeksplikować, uczynić coś jasnym
wyeksplikowaćuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym
wyklarowaćuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym
objaśnićuczynić coś jasnym, zrozumiałym dla kogoś
objaśniaćuczynić coś jasnym, zrozumiałym dla kogoś
wyjaśnićuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym
wytłumaczyćuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym
objaśnićuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym
wyświetlićuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym