Hasła do definicji:

uczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym

HasłoOkreślenie hasła
wyjaśnićuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym
objaśnićuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym
wyświetlićuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym
wytłumaczyćuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym
wyklarowaćuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym
wyeksplikowaćuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym