Hasła do definicji:

uczynić coś gorszym

HasłoOkreślenie hasła
pogorszyćuczynić coś gorszym
pogarszaćuczynić coś gorszym
obniżaćczynić coś gorszym, niż było poprzednio
oświecićuczynić coś jasnym
podrażaćuczynić coś droższym
oświecićuczynić coś widocznym
obostrzyćuczynić coś ostrzejszym
poluzowaćuczynić coś luźniejszym
odkrywaćuczynić coś widocznym
naostrzyćuczynić coś ostrym
oświecaćuczynić coś jasnym
obostrzaćuczynić coś ostrzejszym
podwyższaćuczynić coś wyższym
oświecaćuczynić coś widocznym
podrożyćuczynić coś droższym
podwyższyćuczynić coś wyższym
obciążyćuczynić odpowiedzialnym za coś
obrócićuczynić coś z czegoś
rozświetlićwyeksplikować, uczynić coś jasnym
posolićuczynić coś wystarczająco słonym
potroićuczynić coś trzykrotnie większym
potrajaćuczynić coś trzykotnie większym
osłabićuczynić kogoś lub coś słabszym
poddawaćuczynić coś przedmiotem jakiegoś działania
obostrzyćuczynić coś surowszym, bardziej rygorystycznym
obciążyćuczynić coś przeładowanym, przeciążonym czymś
osłabiaćuczynić kogoś lub coś słabszym
skryćuczynić coś niewidocznym, zakryć, przykryć
pomyślećuczynić coś przedmiotem swojej myśli
obostrzaćuczynić coś surowszym, bardziej rygorystycznym
wyjaśnićuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym
objaśnićuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym
przesładzaćprzen. uczynić coś ckliwym, małostkowym, przesadnym
wytłumaczyćuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym
wyświetlićuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym
wyklarowaćuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym
przesłodzićprzen. uczynić coś ckliwym, małostkowym, przesadnym
wyeksplikowaćuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym
objaśnićuczynić coś jasnym, zrozumiałym dla kogoś
objaśniaćuczynić coś jasnym, zrozumiałym dla kogoś