Hasła do definicji:

uczynić coś droższym

HasłoOkreślenie hasła
podrożyćuczynić coś droższym
podrażaćuczynić coś droższym
oświecaćuczynić coś jasnym
pogarszaćuczynić coś gorszym
obostrzaćuczynić coś ostrzejszym
podwyższaćuczynić coś wyższym
oświecaćuczynić coś widocznym
podwyższyćuczynić coś wyższym
oświecićuczynić coś jasnym
oświecićuczynić coś widocznym
obostrzyćuczynić coś ostrzejszym
pogorszyćuczynić coś gorszym
poluzowaćuczynić coś luźniejszym
odkrywaćuczynić coś widocznym
naostrzyćuczynić coś ostrym
posolićuczynić coś wystarczająco słonym
potroićuczynić coś trzykrotnie większym
potrajaćuczynić coś trzykotnie większym
obciążyćuczynić odpowiedzialnym za coś
obrócićuczynić coś z czegoś
rozświetlićwyeksplikować, uczynić coś jasnym
pomyślećuczynić coś przedmiotem swojej myśli
obostrzaćuczynić coś surowszym, bardziej rygorystycznym
osłabićuczynić kogoś lub coś słabszym
poddawaćuczynić coś przedmiotem jakiegoś działania
obostrzyćuczynić coś surowszym, bardziej rygorystycznym
obciążyćuczynić coś przeładowanym, przeciążonym czymś
osłabiaćuczynić kogoś lub coś słabszym
skryćuczynić coś niewidocznym, zakryć, przykryć
wyeksplikowaćuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym
wyklarowaćuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym
objaśnićuczynić coś jasnym, zrozumiałym dla kogoś
objaśniaćuczynić coś jasnym, zrozumiałym dla kogoś
wyjaśnićuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym
przesładzaćprzen. uczynić coś ckliwym, małostkowym, przesadnym
wytłumaczyćuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym
objaśnićuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym
przesłodzićprzen. uczynić coś ckliwym, małostkowym, przesadnym
wyświetlićuczynić coś jasnym, uczynić coś zrozumiałym
przybliżyćuczynić coś bliższym w czasie, terminie czegoś