Hasła do definicji:

uczeń platona

HasłoOkreślenie hasła
ARYSTOTELESfilozof grecki, uczeń Platona
Dion408-353pne., polityk syrakuzański, uczeń i przyjaciel Platona
Teajtetok. 410-368 p.n.e.; matematyk grecki, uczeń Platona
Grekrodak Platona
platonikzwolennik Platona
Sokratesnauczyciel Platona
Sokratesuczył Platona
agorarynek dla Platona
demiurgtwórca z Platona
eidosidea (u Platona)
Agatonbohater "Uczty" Platona
Apulejuszzwolennik i popularyzator Platona
Atlantydalegendarna wyspa z Platona
SOKRATESfilozof grecki, nauczyciel Platona
ciałowedług Platona więzienie duszy
Erpostać z "Państwa" Platona
Sokratesgrecki filozof, nauczyciel Platona
FILOZOFIAnauka Platona i Kierkegaarda
demiurgw filozofii Platona stwórca świata
GREKAjęzyk Platona (Sofoklesa, Homera, Zorby)
Atlantydamityczna wyspa stworzona przez Platona
Archytasprzyjaciel Platona, nauczyciel Eudoksosa a Knidos
doksawg Platona wiedza pozorna, przeciwieństwo wiedzy prawdziwej
Neoplatonizmprąd filozoficzny czerpiący inspiracje z filozoficznego dorobku Platona
erosu Platona siła wznosząca duszę ku światu idei
demiurgw filozofii Platona: twórca świata, w przenośni: siła twórcza, twórca
Speuzypz Aten (ok. 410 p.n.e.-339 p.n.e.); starożytny filozof i matematyk, siostrzeniec Platona