Hasła do definicji:

uczeń Sokratesa

HasłoOkreślenie hasła
Antystenesuczeń Sokratesa
ALCYBIADESuczeń Sokratesa
Platonuczeń Sokratesa
PLATONfilozof grecki, uczeń Sokratesa
Arystypuczeń Protagorasa z Abdery i Sokratesa
AlkibiadesAlcybiades, ateński wódz i polityk, uczeń Sokratesa
EUKLIDESfilozof grecki z Megary, uczeń Sokratesa (z deski+ule)
Platofilozof grecki, uczeń Sokratesa, ok. 429-347, "Obrona Sokratesa", Charmides", "Gorgiasz", "Fajdros", "Uczta", "Republika", "Prawa"
Ksenofont(ok. 430 p.n.e. - ok. 355 p.n.e.) - ateński filozof, pisarz, historyk, najemnik wojskowy, uczeń Sokratesa, przeciwnik demokracji i zwolennik wojskowego ustroju - Sparty
Ksantypadręczyła Sokratesa
etykadomena Sokratesa
grekajęzyk Sokratesa
greckijęzyk Sokratesa
Ksantypaswarliwa małżonka Sokratesa
Ksantypakłótliwa żona Sokratesa
daimonionsumienie według Sokratesa
amforadzban z piwniczki "Sokratesa"
agorarynek za czasów Sokratesa
KSANTYPAzrzędna i kłótliwa żona Sokratesa
PLATONIZMsystem filozoficzny słynnego ucznia Sokratesa
majeutykastworzona przez Sokratesa metoda prowadzenia dyskusji
CanewStefan, ur. 1936, poeta bułgarski, dramat "Ostatnia noc Sokratesa"
autarchiadla Sokratesa, cyników i stoików podstawowy warunek osiągnięcia szczęścia