Hasła do definicji:

ubytek towaru na wadze w magazynie

HasłoOkreślenie hasła
kaloubytek towaru na wadze
KALOstrata (ubytek) na wadze towaru (na skutek wyschnięcia)
ważenietowaru - na wadze
kalostrata na wadze towaru
ubytektowaru na wadze - kalo
kalostrata na wadze towaru spowodowana wyschnięciem