Hasła do definicji:

ubrudzić, zabrudzić, wybrudzić

HasłoOkreślenie hasła
popaćkaćubrudzić, zabrudzić, wybrudzić
pobrudzićubrudzić, zabrudzić, wybrudzić
unurzaćzabrudzić, wybrudzić, powalać
wypapraćwybrudzić, zabrudzić, upaćkać
wymazaćwybrudzić, zabrudzić, przybrudzić
upaćkaćpobrudzić, wybrudzić, zabrudzić
zapaćkaćpobrudzić, wybrudzić, zabrudzić
pomazaćzabrudzić, wybrudzić, powalać
wysmolićwybrudzić, zabrudzić, przybrudzić
poplamićwybrudzić, zabrudzić, przybrudzić
wytytłaćwybrudzić, zabrudzić, przybrudzić
ubrudzićpobrudzić, wybrudzić, zabrudzić
zasmolićwybrudzić, zabrudzić, przybrudzić
utytłaćwybrudzić, zabrudzić, przybrudzić
usmarowaćpot. pobrudzić, wybrudzić, zabrudzić
zaświnićposp. zabrudzić, pobrudzić, wybrudzić