Hasła do definicji:

ubiega się o jakieś stanowisko

HasłoOkreślenie hasła
KANDYDATubiega się o jakieś stanowisko
pretendentubiega się np. o stanowisko
KANDYDACIubiegają się o jakieś stanowisko (urząd)
KANDYDATKAkobieta ubiegająca się o jakieś stanowisko
KONTRKANDYDATkonkurent w walce o jakieś stanowisko
POPARCIEzabiega o nie kandydat na jakieś stanowisko