Hasła do definicji:

ubezpieczenie samolotu

HasłoOkreślenie hasła
AEROCASCOubezpieczenie samolotu
aerocascoubezpieczenie samolotu na wypadek rozbicia, uszkodzenia
asekuracjaubezpieczenie
czatawojskowe ubezpieczenie
konwójubezpieczenie komunikacyjne
reasekuracjaubezpieczenie ubezpieczającego
cascoubezpieczenie środka transportu
asekuracjainstytucja przeprowadzająca ubezpieczenie
osłonaasekurowanie, zabezpieczenie, ubezpieczenie
reasekuracjaubezpieczenie pośrednie lub wtórne
obstawaludzie stanowiący ubezpieczenie, ochronę
cascoubezpieczenie morskie statku wraz z całym wyposażeniem
autocascoubezpieczenie samochodu od szkód (wypadek, kradzież, pożar itp.)
Cifklauzula w umowie handlowej regulująca warunki przewozu towarów statkiem, opłaty i ubezpieczenie