Hasła do definicji:

ubabrać, upaprać, zapaprać

HasłoOkreślenie hasła
wypapraćubabrać, upaprać, zapaprać
zababraćpot. ubabrać, upaprać, zapaprać
utaplaćzapaprać, zababrać, ubabrać
usmarowaćpot. zapaprać, zababrać, ubabrać
upapraćpot. zapaprać, ubabrać, zababrać
zabrudzićzapaprać, upaprać
poplamićupaprać, zapaprać, upaćkać
unurzaćzapaskudzić, zapaprać, upaprać
zaplamićupaprać, zapaprać, upaćkać
zapaskudzićupaprać, zapaprać, zababrać
wytytłaćzasmolić, zapaprać, upaprać
wybrudzićpobłocić, zapaprać, upaprać
pomazaćzapaskudzić, zapaprać, upaprać
utytłaćzasmolić, zapaprać, upaprać
pobrudzićupaprać, zapaprać, zababrać
uszargaćpot. upaprać, zapaprać, zababrać
ubabraćpot. upaprać, zapaprać, zababrać
zaszargaćpot. upaprać, zapaprać, zababrać
pozanosićnp. podłogi: zapaskudzić, zapaprać, upaprać