Hasła do definicji:

ubóstwo, prymitywność

HasłoOkreślenie hasła
surowośćubóstwo, prymitywność
niedostatekubóstwo
mizeriaubóstwo
biedaubóstwo, niedostatek
nędzawielkie ubóstwo
niedobórubóstwo, ograniczoność
bóstwouboższe ubóstwo
mizeractwobieda ubóstwo
skromnośćoszczędność , ubóstwo
posuchaniedomiar , ubóstwo , brak
siermiężnośćzgrzebność , prostota , ubóstwo
nędzaskrajna bieda, ubóstwo
zubożeniebieda, ubóstwo, niedostatek
ograniczonośćszczupłość , ubóstwo , brak
niedostateknędza, ubóstwo, zubożenie
mizerianiedostatek, nędza, ubóstwo
meskineriamałostkowość, ubóstwo duchowe
NIEDOSTATEKubóstwo, bieda, niezamożność
nikłośćsymboliczność, niezauważalność, ubóstwo
niezamożnośćubóstwo, zubożenie, mizeria
prymitywnośćkalectwo ducha, ubóstwo ducha
zacofaniekalectwo ducha, ubóstwo ducha
bryndzapospolicie; niedostatek , ubóstwo , mizeria
NĘDZAwielkie ubóstwo, bieda, niedostatek
prymitywizmkalectwo ducha, ubóstwo ducha
mortuspot. ubóstwo, zubożenie, mizeria
ciemnotazaściankowość , prowincjonalizm , parafiańszczyzna , ubóstwo ducha
ciemniactwofilisterstwo , kalectwo lub ubóstwo ducha , brak oświaty
ciasnotaw przenośni : kalectwo lub ubóstwo ducha , końskie okulary
dziadostwobrak środków do życia ; ubóstwo , bieda , niedostatek , zubożenie
albigeneszwolennik sekty z południowej Francji XII-XIV w głoszący ascezę i ubóstwo
adamicisekta religijna założona w II w. przez Karpokratesa, praktykowali ubóstwo, w jakim miał żyć Adam w raju