Hasła do definicji:

tytuł honorowy w dawnej Polsce

HasłoOkreślenie hasła
podstolitytuł honorowy w dawnej Polsce
chorążyziemski tytuł honorowy w dawnej Polsce
archimandrytatytuł honorowy w prawosławiu
szarifhonorowy tytuł w islamie
prałattytuł honorowy duchownych w kościele katolickim
hodżatytuł honorowy stosowany dawniej w krajach muzułmańskich
esquireang. tytuł honorowy od XVi w., obecnie tytuł grzecznościowy
gaontytuł honorowy przyznawany rabinom w Babilonii w latach 650-1250
hofratradca dworu, wysoki tytuł urzędowy i honorowy w Niemczech i Austrii
archimandrytaw Kościele prawosławnym tytuł honorowy nadawany szczególnie zasłużonym igumenom - przełożonym klasztorów
archidiakonw kościele katolickim: dawniej - zwierzchnik części diecezji, obecnie - tytuł honorowy i liturgiczny
ekscelencjatytuł honorowy przydawany ambasadorom, arcybiskupom i biskupom, a w wielu krajach ministrom i innym dygnitarzom