Hasła do definicji:

tytuł angielski

HasłoOkreślenie hasła
lordtytuł angielski
sirtytuł angielski
Earltytuł angielski
sirtytuł angielski szlachecki
Earlangielski tytuł feudalny
sirtytuł szlachecki angielski
Earlangielski tytuł arystokratyczny
Earltytuł feudalny angielski
sirangielski tytuł szlachecki
milordangielski tytuł grzecznościowy
Earltytuł angielski feudalny
baronetangielski tytuł szlachecki
partytuł szlachecki angielski
baronetangielski dziedziczny tytuł szlachecki
countangielski średniowieczny tytuł feudalny, później tytuł arystokratyczny niższy od markiza
tytułearl, angielski średniowieczny tytuł feudalny, później tytuł arystokratyczny niższy od markiza