Hasła do definicji:

tulenie, garnięcie się do kogoś

HasłoOkreślenie hasła
LGNIĘCIEtulenie, garnięcie się do kogoś
przemawiaćodzywać się do kogoś
przemówićodzywać się do kogoś
polubićprzywiązać się do kogoś
urazazniechęcenie się do kogoś
podrywzalecanie się do kogoś
lgnąćgarnąć się do kogoś
dotyczyćodnosić się do kogoś
podgonićzmusić kogoś do pośpieszenia się
DOSKOKagresywne zbliżenie się do kogoś
postąpićzbliżać się do kogoś, czegoś
postępowaćzbliżyć sie do kogoś, czegoś
życzliwośćprzyjazne odnoszenie się do kogoś
przyleżćprzyjść do kogoś, przywlec się
rwaćbałamucić, lepić się do kogoś
przedrzeźniaćpapugować, upodabniać się do kogoś
dopaśćszybko zbliżyć się do kogoś
podpływaćpłynąc zbliżyć się do kogoś, czegoś
ofukiwaćodezwać się do kogoś nieprzyjemnym głosem
obywatelkaurzędowa forma zwracania się do kogoś
poprosićzwrócić się do kogoś z prośbą
dystanschłodne, oficjalne ustosunkowanie się do kogoś
akomodacjaprzystosowanie się do kogoś lub czegoś
PLECYmożna się odwrócić nimi do kogoś
obywatelurzędowa forma zwracania się do kogoś
PRZYBŁĘDApies, kóry przybłąkał się do kogoś
podpłynąćpłynąc zbliżyć się do kogoś, czegoś
dosięgaćporuszając się zbliżać się do kogoś
DOSKOKgwałtowne zbliżenie się do kogoś (czegoś)
REZERWAdystans, powściągliwość w odnoszenie się do kogoś
dopadaćdopaść; szybkim biegiem zbliżać sie do kogoś
pogardzićodnosić się do kogoś, czegoś z pogardą
podchodzićzbliżać się do kogoś, do czegoś ukradkiem
POMIATANIEodnoszenie się do kogoś lekceważąco., z pogardą
konkurowaniezalecanie się, umizgiwanie się, wzdychanie do kogoś
konkurowaćzalecać się, umizgiwać się, wzdychać do kogoś
podchodzićzbliżać się do kogoś lub do czegoś
pogardzaćodnosić się do kogoś, czegoś z pogardą
potraktowaćodnieść się do kogoś w określony sposób
przygarnąćzająć się, adoptować, wziąć kogoś do siebie