Hasło do krzyżówki:

trzeci syn jakuba i lei

HasłoOkreślenie hasła
Lewitrzeci syn Jakuba i Lei, jego potomkowie utworzyli pokolenie Lewitów
Symeonsyn Jakuba i Lei
Rubennajstarszy syn Jakuba i Lei
Judasyn Jakuba i Lei, biblijny
Aszersyn Jakuba i Zilpy, niewolnicy Lei
Judaczwarty syn Jakuba i Lei, przekonał braci, aby sprzedać Józefa
ZabulonSyn Jakuba i Lei. Założyciel jednego z dwunastu pokoleń Izraela.
Issacharsyn Jakuba i Lei, od którego wywodzi się jedno z pokoleń Izraela