Hasła do definicji:

transmitować, zaznajamiać z czymś

HasłoOkreślenie hasła
upowszechniaćtransmitować, zaznajamiać z czymś
propagowaćroztaczać, zaznajamiać z czymś
rozprzestrzeniaćumiędzynaradawiać, zaznajamiać z czymś
szerzyćroztaczać, zaznajamiać z czymś
popularyzowaćrozszerzać zasięg czegoś, zaznajamiać z czymś