Hasła do definicji:

to, co znajduje się dokoła czegoś

HasłoOkreślenie hasła
otoczenieto, co znajduje się dokoła czegoś
przyległośćto co znajduje się w pobliżu czegoś
otoczkato, co otacza, obwodzi się dokoła
poprzezto, co ułatwia, umożliwia dzianie się czegoś
podnietato, co pobudza do czegoś
pochodnato, co pochodzi od czegoś
uzyskto, co uzyskano z czegoś
pobudkato, co skłania, pobudza do czegoś
podkładto, co stanowi spodnią warstwę czegoś
porostto, co rośnie na powierzchni czegoś
uwięźto, co służy do uwiązania czegoś
ostrużynyto, co odpadło przy struganiu czegoś
przedziałto, co odgradza coś od czegoś
szykanypot.to,co służy spotęgowaniu elegancji,wystawności czegoś
przedłużenieto, co stanowi dalszą część, dalszy ciąg czegoś
Pożywkaprzen. to, co umożliwia powstanie, funkcjonowanie, rozwój czegoś
immanencjato, co tkwi wewnątrz czegoś, lub wewnątrz siebie samego
odzwierciedlenieprzen. to co jest przedstawione, wyrażone, wierny obraz czegoś
aglomeracjanagromadzenie, skupienie czegoś, także to, co zostało nagromadzone, skupisko
podszycieto, co jest podszywane pod coś i stanowi spodnią warstwę czegoś
pokazówkato, co zostało zorganizowane w celu zademonstrowania, pokazania czegoś, często jako ostrzeżenie