Hasła do definicji:

to, co okrąża coś ze wszystkich stron

HasłoOkreślenie hasła
otoczenieto, co okrąża coś ze wszystkich stron
obwijaćokręcać, osłaniać coś ze wszystkich stron
obwinąćokręcać, osłaniać coś ze wszystkich stron
oblepiaćsmarować, obmazywać coś ze wszystkich stron
obgryźćgryząc objadać coś ze wszystkich stron
oblepićsmarować, obmazywać coś ze wszystkich stron
obudowywaćotoczyć coś ze wszystkich stron w celu umocnienia
okopywaćobsypać, obrzucić coś skopaną ziemią ze wszystkich stron
obudowaćotoczyć coś ze wszystkich stron w celu umocnienia
oblaćpowlec, pokryć coś ze wszystkich stron jakąś masą