Hasła do definicji:

to co jest narysowane

HasłoOkreślenie hasła
rysunekto co jest narysowane
oczywistośćto, co jest oczywiste
dosypkato co jest dosypywane
łatwiznato co jest łatwe
domieszkato co jest domieszane
powikłanieto, co jest powikłane
koniecznośćto, co jest niezbędne
ohydato, co jest ohydne
opowiadanieto, co jest opowiadane
ohydato, co jest wstrętne
nowośćto, co jest nowe
pochodnato, co jest wtórne
płaskośćto, co jest płaskie
naleciałośćto, co jest nabyte
naleciałośćto, co jest zapożyczone
ogrodzenieto, co czymś jest ogrodzone
modyfikacjato, co jest wynikiem zmodyfikowania
opakowanieto, co czymś jest opakowane
odlepićoderwać to, co jest przylepione
pochodnato, co nie jest pierwotne
odlepiaćoderwać to, co jest przylepione
adiaforato, co jest moralnie obojętne
pierwowzórto co jest oryginalne, autentyczne
frazesto, co jest oczywiste, powszechnie znane
przedwczesnośćbycie przedwczesnym, to co jest przedwczesne
podkładto, co jest podłożone pod coś
nadnaturalnywykraczający poza to, co jest naturalne
nasadato, co jest nasadzone na coś
dobrobytco to jest: tłuste i lata?
podściółkato, co jest podesłane pod coś
truizmto, co jest oczywiste, powszechnie znane
nasadato, co jest nałożone na coś
napisto, co jest napisane na czymś
komunałto, co jest oczywiste, powszechnie znane
nieprawdato, co jest niezgodne z prawdą
banałto, co jest oczywiste, powszechnie znane
zagadkazaczyna się od słów: "Co to jest?"
odklejaćodłączyć to, co jest z czymś sklejone
nieprawdato, co jest niezgodne ze stanem faktycznym
pierwowzórto, co nie jest kopią, przeróbką, naśladownictwem
RZECZYWISTOŚĆto, co obiektywnie istnieje, co jest prawdziwe
nicpół litra na dwóch, co to jest?
gruntto, co jest w czymś zasadnicze, podstawowe
WYSIWYGTo Co Widzisz Jest Tym Co Otrzymasz
odkleićodłączyć to, co jest z czymś sklejone
istotato, co jest w czymś zasadnicze, podstawowe
odpasaćzdjąć, odpiąć to, co jest przytwierdzone do pasa
pościelto, co jest zasłane na miejscu do spania
odpasywaćzdjąć, odpiąć to, co jest przytwierdzone do pasa
podbudowato, co jest podstawą budowli lub jej części