Hasła do definicji:

tlenowiec

HasłoOkreślenie hasła
aerobtlenowiec
oksybionttlenowiec, aerob
selentlenowiec Se
tellurtlenowiec, Te
SELENfotoelektryczny tlenowiec
aerobdrobnoustrój tlenowiec
oksydobiontaerobiont, aerob, anoksybiont, tlenowiec
tellur(Te),pierwiastek chemiczny l. a. 52, tlenowiec
AEROBdrobnoustrój nie mogący żyć bez tlenu; tlenowiec