Hasła do definicji:

tlenki w warstwie

HasłoOkreślenie hasła
nalottlenki w warstwie
termosferaw tej warstwie występują zorze polarne
ceramidyorganiczne związki chemiczne z grupy lipidów obecne w warstwie rogowej naskórka
stratostatbalon wolny o dużej pojemności, przeznaczony do lotów w warstwie atmosfery ziemskiej leżącej nad troposferą
brukkamienista pokrywa skorupy ziemskiej wytworzona na warstwie o mieszanym składzie
aerologicznyzwiązany z aerologią ( nauką o warstwie powietrza do wys.30 km)
aerologiadział geofizyki: nauka o warstwie atmosfery ziemskiej do wysokości ok 30 kilometrów