Hasła do definicji:

testować, sprawdzać

HasłoOkreślenie hasła
próbowaćtestować, sprawdzać
badaćsprawdzać, testować, sondować, przemyśliwać
kontrolowaćtestować, wizytować
pytaćegzaminować, testować, maglować
przepytywaćodpytywać, egzaminować, testować, maglować
egzaminowaćtestować, maglować, przeprowadzać egzamin
cedowaćprzepisywać, zapisywać, testować, dokonywać cesji