Hasła do definicji:

ten, kto torturuje kogoś

HasłoOkreślenie hasła
oprawcaten, kto torturuje kogoś
pogromcaten, kto pokonał kogoś
żywicielten, kto kogoś utrzymuje
naśladowcaten, kto naśladuje kogoś
obronaten, kto ochrania kogoś
oskarżycielten, kto oskarża kogoś
poręczycielten, kto poręczył za kogoś
odkupicielten, kto kogoś (coś) odkupił
porywaczten, kto porwał, uprowadził kogoś, coś
cywilizatorten, kto szerzy cywilizację; cywilizuje kogoś
oskarżycielten, kto wnosi skargę na kogoś
odkupicielten, kto kogoś wybawił z czegoś
pomocnikten, kto zastępuje kogoś w czymś
pocieszycielten, kto podtzymuje kogoś na duchu
gwarantten, kto poręczył za kogoś spłatę sumy wekslowej
piewcaten, kto opisuje, przedstawia, sławi coś lub kogoś
obrońcaten, kto broni kogoś lub czegoś przed napaścią, niebezpieczeństwem
ździrusprzestarzale, ten, kto zdziera z kogoś nadmierne opłaty, wyzyskuje kogoś
przybłędaten, kto błąkając się zawędrował, przybył gdzieś, przystał do kogoś