Hasła do definicji:

targać

HasłoOkreślenie hasła
drzećtargać
rozmiataćrozsiewać, targać
trząchaćtargać, telepać
zaciągaćtaszczyć, targać
mierzwićczochrać, targać
zwlekaćtaskać, targać, dźwigać
trząśćszarpać, tarmosić, targać
potrząsaćtarmosić, targać, telepać
poszarpywaćszarpać, tarmosić, targać
czochraćtargać, wichrzyć, burzyć
rozdmuchiwaćrozwlekać, rozmiatać, targać
kołtunićczochrać, targać, wichrzyć
przywlekaćtaskać, targać, przyciągać
rozrzucaćrozwiewać, odwalać, targać
kudłacićmierzwić, targać, czochrać
rozdzieraćtargać, rozniecać się
rozwiewaćrozwichrzać, zwichrzać, targać
rozpraszaćroztaczać, targać, dekoncentrować
tarmosićpot. targać, szarpać, poszarpywać
taszczyćpot. taskać, tachać, targać
dojmowaćłapać, targać, władać, miotać
następowaćrzucać się, targać się
rwaćtargać, drzeć na strzępy
wlecpot. targać, zawlekać, zwlekać
osaczaćo uczuciach: władać, targać
zdejmowaćo uczuciach: żreć, trawić, targać
przeżeraćw przenośni ; rozsadzać, targać, władać
przepełniaćo uczuciach: roznosić, władać, targać
tarabanićpot. nieść coś ciężkiego, targać, taszczyć
ciągnąćposzarpywać coś(kogoś); targać, tarmosić, pociągać, szarpać
dźwigaćnieść coś ciężkiego: nosić, taszczyć, targać, tachać
napadaćo uczuciach; przeszywać, roznosić, rozsadzać, targać, władać
nachodzićo myślach, uczuciach; miotać, pożerać, porywać, targać, władać