Hasła do definicji:

taki, u którego odległość podstawy od wierzchołka jest niewielka

HasłoOkreślenie hasła
niskitaki, u którego odległość podstawy od wierzchołka jest niewielka