Hasła do definicji:

sztywność, oschłość, oziębłość

HasłoOkreślenie hasła
oficjalnośćsztywność, oschłość, oziębłość
rezerwaoziębłość, oschłość, sztywność
urzędowośćoschłość, oziębłość, beznamiętność
chłódw przenośni : oziębłość, oschłość
niedostępnośćoschłość, sztywność, beznamiętność
bezdusznośćobojętność, srogość, surowość, sztywność, chłód, oschłość