Hasła do definicji:

szarpie strunami w orkiestrze