Hasła do definicji:

syn syna

HasłoOkreślenie hasła
wnuksyn syna
WNUKsyn syna (córki)
prawnuksyn syna syna
wnuksyn córki lub syna
Abnersyn Nera, stryja Saula, dowódca jego wojsk. Po śmierci Saula Abner ogłosi) królem syna Saula Iszbaala.
Karinus(Marek Aureliusz Karynus, Carinus), 250-285, starszy syn cesarza Karusa, panujący od 283, znany z okrucieństwa i przepychu, z żoną Maginą Urbicą miał syna Nigriniana
Carinus(Marek Aureliusz Karynus, Karinus), 250-285, starszy syn cesarza Karusa, panujący od 283, znany z okrucieństwa i przepychu, z żoną Maginą Urbicą miał syna Nigriniana
KarynusMarek Aureliusz, (Carinus, Karinus), 250-285, starszy syn cesarza Karusa, panujący od 283, znany z okrucieństwa i przepychu, z żoną Maginą Urbicą miał syna Nigriniana
Benonimię męskie (hebrajskie Benoni - syn boleści mojej) - imię, którym umierająca przy porodzie Rachel chciała nazwać swego syna. Jakub, pragnąc zapomnieć o stracie żony, zmienił jej decyzję i ostatniemu swemu synowi nadał imię Beniamin. Patrz: Beniamin. Zdrobnienia Benuś, Benonek. Inne języki łac., niem. Benno. Imieniny 16.VI.