Hasła do definicji:

sympozjum, debata, dyskusja

HasłoOkreślenie hasła
obradysympozjum, debata, dyskusja
konwersacjadyskusja, debata
polemikadebata, dyskusja, dysputa
rozmowadialog, dyskusja, debata
przetargdebata, dyskusja, dysputa
kontrowersjapolemika, dyskusja, debata
rozprawadebata, dyskusja, dyskurs