Hasła do definicji:

swarliwy, niezgodny, konfliktowy, konfliktogenny

HasłoOkreślenie hasła
kłótliwyswarliwy, niezgodny, konfliktowy, konfliktogenny
niezgodnykłótliwy, swarliwy, konfliktowy
prowokacyjnykonfliktowy, konfliktotwórczy, konfliktogenny
awanturniczyzaczepny, agresywny, konfliktowy, konfliktogenny, konfliktotwórczy