Hasła do definicji:

stopień w hierarchii orderów

HasłoOkreślenie hasła
klasastopień w hierarchii orderów
instancjastopień w hierarchii władz
rangastopień w hierarchii wojskowej
rangaw hierarchii wojskowej stopień służbowy
rangastopień służbowy w hierarchii wojskowej