Hasła do definicji:

stop wykorzystywany do ekranowania statycznych i wolnozmiennych pól magnetycznych