Hasła do definicji:

stempelek na poczcie

HasłoOkreślenie hasła
pieczątkastempelek na poczcie
rozmównicakabina na poczcie
paczkanadawana na poczcie
NADANIEwysłanie paczki na poczcie
LISTpolecony, nadany na poczcie
przesyłkado nadania na poczcie
PRZEKAZblankiet wypełniany na poczcie
NADANIEna poczcie lub komuś orderu
OKIENKOniejedno (w banku), na poczcie
BLANKIETdruczek do wypełnienia na poczcie
OGONKIustawione przez okienkami na poczcie
lakna poczcie i na klombie
OKIENKAna poczcie ustawiają się przed nimi kolejki
NADANIEimienia, na chrzcie lub listu na poczcie
przekazaćwpłacić pieniądze w banku lub poczcie na określonego odbiorcę