Hasła do definicji:

stawianie maksymalnych wymagań innym